Akupunktur

DSC_0295Denna behandlingsform har man använt sig av i tusentals år inom TCM, Traditionell Kinesisk Medicin.

På kroppen finns väldigt många akupunkturpunkter, dessa hör till olika meridianer som löper längs kroppen. Meridianerna är olika energikanaler som är kopplade till olika inre organ.

Enligt TCM så beror alla sjukdomar och annan ohälsa på en obalans i någon eller några meridianer dvs i kroppens energiflöde. Detta behandlar man genom att stimulera de akupunkturpunkter som lämpar sig bäst för den åkomma individen har. Stimuleringen sker vanligast med nål men kan även ske genom tryck, örter och moxa.

Hundar är normalt väldigt mottagliga för akupunktur. Varje behandling är individanpassad till just din hund. Efter behandlingen är det bra om din hund har fri tillgång till vatten. Hunden kan bli väldigt trött eller så får den lite extra energi först innan den blir trött.

Akupunktur kan användas mot det mesta t ex:
Hudproblem så som klåda, eksem, hot spot
Öronproblem
Ögonproblem
Epilepsi
Magproblem
Muskelskador
Hältor
Stress
Rädslor
Stärkande inför operationer
Allmänt välbefinnande

Välkommen att höra av dig om du vill veta mer eller undrar över något.

Annonser